پیام مهر پارسیان نیک اندیش

مشاوره تعالی کسب و کار

درباره ما

پیام مهر پارسیان نیک اندیش

گروه پیام مهر پارسیان نیک اندیش ‌ یک شرکت مشاوره تعالی سازمانی است که شرکتهای خرد و کوچک و هم به شرکتهای متوسط و بزرگ خدمات ارائه می‌دهد. گروه ما با هدف مشاوره تعالی سازمانی و خدمات احیاگری واحدهای تولیدی راستای احیای زیر ساخت های فرآیندی به سازمان ها کمک شایانی می کند.
چشم انداز ما : کسب عنوان برترین شرکت احیاگر و ارائه دهنده خدمات مشاوره تعالی کسب و کار در زمینه مدیریت و فرآیندها تا سال 1405 در کشور ایران و کشورهای حومه

اعضا

پیام مهر پارسیان نیک اندیش

icons8-user-100

سارا حسینی

مدیر عامل و مشاور حوزه منابع انسانی و تعالی کسب و کار

icons8-user-100

دکتر مسعود کریمخانی

مشاور دپارتمان مالی

icons8-user-100

نمیفا مارتینز

مدیر دپارتمان کسب و کار و آموزش

icons8-user-100

فرشاد محقق پور

کوچ و مشاور و مدرس

ارائه خدمات به شما

پیام مهر پارسیان نیک اندیش

icons8-thinking-100

مشاوره سیستم ها و روشها

icons8-accounting-100

مشاوره مهندسی مالی

icons8-communication-100

مشاوره ایجاد فضای کسب و کار

icons8-group-100

مشاوره منابع انسانی

مشاوره HSE

icons8-growth-100

مشاوره تعالی کسب و کار

مشاوره فرآیند های تولید

مشاوره فرآیندها در صنایع شوینده

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!!!

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!!!

مأموریت ما ارائه راهکارهای زیرساختی و سیستماتیک پویا و متمایز در سازمان ها برای تداوم چرخه اقتصادی می باشد. ماموریت ما احیاگریواحدهای اقتصادی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، ایجاد تغییرات پایدار و نوآوری در سازمانهاست.
برای همکاری با ما نام و شماره تماس خود را ثبت کنید.